Welcome to FOLLOWTVXQ5

Đây là nơi được lập dành cho những người yêu mến và ủng hộ TVXQ5.  Hy vọng chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc cũng như  suy nghĩ về TVXQ5. Ở đây, chúng tôi sẽ liên tục updates các bài Trans, News, Info, Vid, Pics … về  TVXQ5. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người. Nhưng xin các bạn hãy tôn trọng lẫn nhau, nếu ai không vừa ý vui lòng CLICK BACK

-♥——————–♥——————-♥——————-♥——————–♥-

Nội quy của FollowTVXQ5

1, Tuyệt đối không bashing TVXQ5 cũng như các thành viên của TVXQ5 dưới mọi hình thức.

2, Tuyệt đối không hotlink những hình ảnh được post tại FollowTVXQ5.

3, Tuyệt đối không mang những bài viết trong  site ra nơi khác (Nếu các bạn đem bài viết ra chỗ khác, hãy ghi rõ Take out with full credit)

4, Tuyệt đối không sử  dụng những từ ngữ thiếu văn hoá, lành mạnh, quá khích … cũng nhưng không spam, comt lạc đề trong site.

-♥——————–♥——————-♥——————-♥——————–♥-

Advertisements